dodatkowe 2 lub 4 tygodnie

wydłużony czas karnetu do Fit Athletica

wydłużony czas karnetu do klubu fitness Fit Athletica (dodatkowe 2 tygodnie dla karnetu półrocznego i 4 tygodnie dla karnetu rocznego)

Miejsce

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie